Od dnia 1 stycznia 2024 r. pełnoletnie osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się o świadczenie wspierające, które jest realizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

1.  Świadczenie wspierające  przysługiwać będzie pełnoletniej osobie niepełnosprawnej, która uzyska ocenę ustalającą poziom potrzeby wsparcia na poziomie co najmniej 70 punktów.

2. Ustalenie prawa do świadczenia oraz jego wypłata nastąpią na wniosek osoby niepełnosprawnej lub osoby upoważnionej do jej reprezentowania.

3.  Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wspierającego, można złożyć nie wcześniej niż w miesiącu, w którym decyzja ustalająca poziom potrzeby wsparcia stała się ostateczna.

4.   Rozpatrywaniem wniosków oraz obsługą świadczenia zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Ustalanie poziomu potrzeby wsparcia oraz orzekanie o niepełnosprawności  realizowane jest przez Wojewódzkie/Powiatowe Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności.

Poniżej udostępniamy link do strony, na której znajdą Państwo szczegółowe informacje
o świadczeniu wspierającym, sposobie ubiegania się o decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia dla potrzeb świadczenia wspierającego oraz wymagane druki.

https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/ustalanie-poziomu-potrzeby-wsparcia-dla-potrzeb-swiadczenia-wspierajacego

https://www.gov.pl/web/rodzina/swiadczenie-pielegnacyjne-od-1-stycznia-2024-r--nowe-zasady

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej uruchomiło infolinię dedykowaną nowemu świadczeniu wspierającemu dla osób z niepełnosprawnościami. Pod numerem telefonu
22 245-61-00 osoby zainteresowane mogą uzyskać informacje zarówno na temat wydawanych przez wojewódzkie zespoły decyzji o potrzebie wsparcia, jak i na temat samego świadczenia wspierającego.

W związku z wprowadzeniem w życie nowego świadczenia wspierającego ulegają zmianie zasady otrzymywania świadczenia pielęgnacyjnego:

- świadczenie pielęgnacyjne otrzymywać będą opiekunowie osób z niepełnosprawnością, które nie ukończyły 18. roku życia;

- po osiągnięciu pełnoletności przez osobę niepełnosprawną świadczenie pielęgnacyjne zostanie zastąpione przez świadczenie wspierające; w tym celu osoba z niepełnosprawnością po osiągnięciu pełnoletności powinna złożyć w ZUS wniosek o przyznanie świadczenia wspierającego;

- opiekun pobierający świadczenie pielęgnacyjne będzie miał możliwość zatrudnienia
i uzyskiwania dochodu;

- świadczenie pielęgnacyjne będzie przysługiwało także osobom pobierającym emeryturę lub rentę;

- jeżeli pełnoletnia osoba z niepełnosprawnością wybierze świadczenie wspierające, to opiekun nie będzie mógł pobierać już świadczenia pielęgnacyjnego

Druki: