Kliknij w zdjęcie mapy, aby przenieść się w świat wspomnień mieszkańców Lasek.

Kolejno wybierz zaznaczone miejsce (żółta ikona), aby odłuchać nagranych wspomnień.

 2021 roku sołectwo Laski, pod przewodnictwem sołtys Anny Mandes, przystąpiło do projektu w ramach Mazowieckiego Programu Edukacji Kulturalnej (MPEK). W ramach tego projektu przez trzy miesiące odwiedzała nas rezydentka – Magdalena Barszcz. 
Razem z Magdą rejestrowaliśmy historie mieszkańców dotyczące miejsca, w którym mieszkamy. Mieszkańcy dzielili się tym, co najbliższe ich sercu: nostalgicznymi wspomnieniami  z dzieciństwa, opowieściami o ukochanych miejscach zabaw, ludziach, którzy już odeszli, a także o tym, jak zmieniały się nasze Laski w kolejnych dekadach.

Magda miała okazję usłyszeć miejscowe legendy, np. o ścieżce Duchów, ukrytym skarbie Barona czy domu pełnym wspomnień, a także zobaczyć budynki, w których znajdowały się: dom artysty Bolesława Gasińskiego, wiejska porodówka, magiel czy Gminna Spółdzielnia. 
4 września 2021 roku, podczas Pikniku Sołeckiego, zakończyliśmy rezydencję animacją. Nasza rezydentka Magda do ostatnich działań włączyła najmłodszych mieszkańców oraz całe rodziny, które wzięły udział w warsztacie "Malowane Miejsce - Laski to MY", poprowadzonym przez malarkę, Urszulę Iwińską. Mieszkańcy stworzyli przepiękną mapę miejsc, które są dla nich ważne. Podczas pikniku można było również odsłuchać nagrań rozmów, które zostały zarejestrowane w czasie spotkań z mieszkańcami.

Finalnie prezentujemy 34 miejsca związane ze wspomnieniami mieszkańców i przyjaciół wsi Laski. Interaktywna mapa pozwala na odsłuchanie nagrań powstałych w ramach rezydencji. Mapa jest również dostępna w wersji papierowej wraz ze spisem wybranych miejsc. 
Serdecznie dziękujemy wszystkim mieszkańcom i przyjaciołom wsi Laski, którzy podzielili się, czasami najskrytszymi, opowieściami dotyczącymi naszej wsi. Wasz wkład jest nieoceniony, a projekt nie powstałby bez Waszej otwartości i gościnności. 

Szczególne podziękowania dla:

 • Pana Andrzeja Adamskiego
 • Pana Szczepana Badanowskiego
 • Pani Barbary Gorzędowskiej-Macias
 • Pani Krystyny Koniecznej
 • Pani Maryli Łukasińskiej
 • Państwa Haliny i Henryka Mandes
 • Pana Józefa Mandes i Lili Feduniak
 • Pana Krzysztofa Sądeja
 • Pana Waldemara Szatanka
 • Pani Heleny Wieczorek
 • Pani Barbary Wytrychiewicz
 • oraz śp. Bolesława Gasińskiego