Hornówek 
sołtys Jarosław Kępkowicz
Hornówek, ul. Działkowa 10
tel. 532 155 757