Trzy samorządy porozumiały się w sprawie ważnej inwestycji dla mieszkańców północnych dzielnic Warszawy i dwóch gmin – Izabelina i Starych Babic. Umowa dotyczy budowy ciągu dróg łączącego planowany węzeł Janickiego (trasa ekspresowa S7) ze skrzyżowaniem ulic Jana Kazimierza i K. Szymanowskiego w Izabelinie. 
– Współpraca między Warszawą i sąsiednimi gminami jest bardzo istotna, ponieważ razem tworzymy wspólny organizm. Dlatego powołaliśmy Stowarzyszenie Metropolia Warszawa, w którym wspólnie działamy. Jest mnóstwo inwestycji poza Warszawą, które służą zarówno stolicy, jak i gminom ościennym. Wystarczy chociażby wymienić parkingi Parkuj i Jedź, na których można zostawić samochód i przesiąść się na komunikację miejską. Realizujemy również wspólne rozwiązania infrastrukturalne dotyczące dróg czy przedłużania ścieżek rowerowych. Warszawa rozwija się wraz z całą metropolią i regionem. Dlatego bardzo nam zależy, żeby tworzyć synergię miedzy stolica a otaczającymi ją gminami, jak i całym Mazowszem – mówił podczas podpisania porozumienia w sprawie budowy nowej drogi Rafał Trzaskowski. – Dzisiejsza uroczystość jest idealnym przykładem, jak można taką synergię tworzyć. Nowa, wspólna inwestycja pozwoli na to, żeby mieszkańcy Izabelina i Starych Babic mogli łatwiej włączyć się w trasę S7 i szybciej dotrzeć do Warszawy. Natomiast mieszkańcy stolicy zyskają wygodny dojazd do Kampinosu – dodał prezydent Warszawy.
Co trzy gminy to nie jedna
Na pokrycie kosztów wykonania zadania Gmina Izabelin, Gmina Stare Babice i m.st. Warszawa łącznie przewidziały kwotę 1 mln 700 tys. zł. Gmina Izabelin i Gmina Stare Babice przeznaczą na ten cel po 500 tys. zł a m.st. Warszawa w wysokości 700 tys. zł. Ostateczna wartość umowy określona zostanie w postępowaniu przetargowym na wybór wykonawcy.
– Synonimem słowa samorząd jest dla mnie słowo „współpraca”. Na tym tak naprawdę polega nasza codzienność. Dlatego współpracujemy z sąsiednimi gminami, ponieważ łączą nas nie tylko drogi, transport, sieci wodno-kanalizacyjne i energetyczne, ale nas przede wszystkim mieszkańcy. Dlatego tym bardziej dziękuję prezydentowi Rafałowi Trzaskowskiemu za to, że podczas jego kadencji udało się w Izabelinie zrealizować wiele wspólnych, metropolitarnych projektów i zadań, które wcześniej nie były możliwe – mówiła wójt gminy Izabelin Dorota Zmarzlak.
– Inwestycja ta przybliża nas do poprawy jakości życia mieszkańców. Zależy nam, żeby w ramach współpracy między gminami zrzeszonymi w Stowarzyszeniu Metropolia Warszawa budowane były nowe, wygodne i bezpieczne drogi. Niemniej ważne jest to, żeby takie inwestycje powstawały zawsze z poszanowaniem dla przyrody, a dokładnie Puszczy Kampinoskiej – powiedział Sławomir Sumka, wójt gminy Stare Babice.
Teraz pora na projekt
Środki na pokrycie kosztu realizacji inwestycji zabezpieczone są w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2023-2050. Wykonanie Dokumentacji nastąpi w okresie od 2024 do 2025 r., przy czym przewidywane płatności, stosownie do dokonanego zabezpieczenia środków finansowych, zostaną zrealizowane w latach 2024 i 2025. Jako jednostkę odpowiedzialną za realizację porozumienia Strony wskazują Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta.
Przyszła droga będzie miała swój początek od skrzyżowania z ul. Szymanowskiego/Jana Kazimierza na terenie Gminy Izabelin i będzie przebiegać (drogą 22-9 KDL) przez obszar gminy Stare Babice przeznaczony pod budownictwo jednorodzinne. Następnie poprowadzi dalej przez obszar Izabelina – sołectwo Mościska (droga KZ; zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego) i łączyć się będzie z planowaną po stronie miasta stołecznego Warszawy projektowaną ul. Nowojanickiego w dzielnicy Bielany.
Po podpisaniu porozumienia Urząd m.st. Warszawy, ogłosi przetarg na wykonawcę koncepcji. Będzie on miał za zadanie opracowanie wielowariantowej koncepcji przebiegu trasy i zagospodarowania pasa drogowego. Celem tych prac będzie miedzy innymi wskazanie w jakim kierunku prowadzić ruch autobusowy, rowerowy. Przesądzi to o docelowym kształcie nowej drogi.
Łączna długość planowanej trasy wynosi 4,6 km. 

Galeria zdjęć