informacja o wywozie opon

Od 13 do 24 listopada będą wywożone stare opony sprzed posesji. Terminy w harmonogramach zostały oznaczone brązową ramką.
Obierane będą jedynie opony od samochodów osobowych, bez felg.