Płomień

Refundacja podatku Vat przysługuje:

  • Gospodarstwu domowemu, które jako główne źródło ogrzewania wykorzystuje kocioł na paliwa gazowe,
  • Źródło ogrzewania które zostało wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków CEEB

W przypadku dodatku gazowego obowiązują progi dochodowe. Przeciętne miesięczne dochody, w przypadku gospodarstwa jednoosobowego nie mogą przekraczać 2100 zł netto a w przypadku gospodarstwa wieloosobowego – 1500 zł netto na osobę.

W przypadku wniosków złożonych od 1 stycznia do 31 lipca 2023 r. obowiązuje dochód z 2021 r. W przypadku wniosków złożonych od 1 sierpnia do 31 grudnia 2023 r. dochód z 2022 r. Dochody weryfikowane są jednorazowo, podczas złożenia 1-wszego wniosku o refundację.

O refundację VAT można się ubiegać za rok 2023. Wnioski można składać po otrzymaniu oraz opłaceniu faktury za zużycie dostarczonego gazu . Wniosek o refundację podatku VAT należy złożyć nie później niż do dnia 29 lutego 2024 r. lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych. wnioski składa się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Izabelinie  godzinach pracy GOPS-u.
Tel. kontaktowy: (22) 722 89 40, (22) 722 89 44
przyznanie refundacji nie wymaga wydania decyzji – informacja o rozstrzygnięciu sprawy zostanie przesłana na adres poczty elektronicznej zamieszczony we wniosku

  • do wniosku należy dołączyć fakturę, która dokumentuje dostarczanie paliw gazowych do odbiorcy (gospodarstwa domowego) oraz dowód zapłaty
  • wysokość refundacji będzie odpowiadała kwocie podatku VAT z opłaconej faktury załączonej do wniosku