Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) ma na celu poprawę jakości powietrza poprzez eliminację emisji substancji szkodliwych, co przyczynia się do walki ze smogiem i wspiera wymianę starych kotłów grzewczych.

To narzędzie ułatwiające pozyskiwanie informacji, zwłaszcza dla osób ubiegających się o dofinansowanie na wymianę kotła, oraz wspierające realizację polityki niskoemisyjnej.

Deklaracja dotycząca zainstalowanego źródła ciepła musi być złożona w odpowiednim terminie, a jej brak może skutkować nałożeniem kary. Zgłaszane źródła ciepła obejmują różne urządzenia grzewcze, a złożenie deklaracji jest obowiązkowe dla każdego właściciela lub zarządcy budynku.

Więcej informacji oraz cały artykuł: https://izabelin.pl/ug/pl/artykul/-masz-dom%2C-garaz-lub-inny-ogrzewany-budynek%3F----zglos-do-ceeb

Galeria zdjęć