Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

  • obsługa użytkowników biblioteki w zakresie informowania oraz udostępniania zbiorów bibliotecznych,
  • współudział w organizowaniu działalności edukacyjno-kulturalnej,
  • organizacja i prowadzenie zajęć, warsztatów promujących literaturę, kulturę, naukę oraz aktywizujących środowisko lokalne,
  • opracowywanie zbiorów, w tym podstawowa znajomość opisu bibliograficznego, w tym formatu MARC 21,
  • przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych, w tym utrzymanie porządku na półkach,
  • dbałość o stan powierzonego mienia.

 

Dokumenty można składać do 20 grudnia 2023.

Więcej informacji: Biblioteka - oferta pracy