Dyrektor
Krystyna Bocheńska
k.bochenska@centrum.izabelin.pl

Zastępca Dyrektora ds. Programowych
Daria Kuźniecow-Dudko
d.kuzniecow-dudko@centrum.izabelin.pl
tel. 22 752 68 24

Kadry
Specjalista ds. kadr i administracji
m.kulinska@centrum.izabelin.pl
Magdalena Kulińska
tel. 22 752 68 12

Księgowość
Centrum Usług Wspólnych Izabelin
tel. 22 111 00 76

Administracja
Jacek Hałuszka – kierownik
j.haluszka@centrum.izabelin.pl
tel. 22 752 68 20

Specjalista ds. promocji
Anna Sztolcman-Karwacka
a.sztolcman@centrum.izabelin.pl
tel. 22 752 68 14

Gazeta Listy do Sąsiada
Iwona Mazurek, Karolina Dubaniewicz, Katarzyna Konczarek-Strzałkowska
gazeta@centrum.izabelin.pl
i.mazurek@centrum.izabelin.pl
k.dubaniewicz@centrum.izabelin.pl
k.konczarek-strzalkowska@centrum.izabelin.pl
tel. 22 752 68 17

Młodszy specjalista ds. organizacji imprez
Aleksandra Wiklak
a.wiklak@centrum.izabelin.pl 
tel. 22 752 68 20

Technika i Realizacja
Grzegorz Nowicki
g.nowicki@centrum.izabelin.pl
tel. 22 752 68 20
Daniel Domagała
d.domagala@centrum.izabelin.pl
tel. 22 752 68 20

Koordynator punku obsługi klienta i kasy
Jolanta Gromadka
j.gromadka@centrum.izabelin.pl
tel. 22 752 68 26

Sekretariat
Magdalena Kozłowska
m.kozlowska@centrum.izabelin.pl
tel. 22 752 68 26