Zgodność ze standardami

Centrum Kultury Izabelin zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Serwis jest zgodny ze standardami W3C:

  • HTML 5
  • WCAG 2.0 (poziom AA)
Zgodność z prawem polskim i międzynarodowym

Serwis wwww.centrum.izabelin.pl spełnia wymagania zawarte w Rozporządzeniu Rady Ministrów Krajowe Ramy Interoperacyjności z 12 kwietnia 2012 r. Rozporządzenie to wskazuje, że od czerwca 2015 r. serwisy publiczne musza spełniać wymagania dostępności. Powołuje się ono przy tym na specyfikację Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) w wersji 2.0 na poziomie AA.
Serwis widzialni.org spełnia także zapisy dokumentów:

  • Deklaracja Ministrów z 11 czerwca 2006
  • Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych ONZ
Wygląd

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

  • zmiana wielkości czcionki
  • zmiana kontrastu
  • całość serwisu oparta jest na stylach CSS.
Skróty klawiaturowe

Serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników. Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarek internetowych (Chrome, Firefox, Edge, Opera, Safari).

Dostępność architektoniczna

Budynek Centrum Kultury Izabelin, ul. Jana Matejki 21. 

Do wejścia głównego prowadzą: schody oraz podjazd dla wózków, znajdujący się przy schodach. Architektura budynku umożliwia dostęp osób na wózkach do wszystkich pomieszczeń.

Budynek posiada cztery kondygnacje – jedna podziemna i trzy naziemne. Komunikacja między kondygnacjami odbywa się przez klatkę schodową lub windę, która dojeżdża do każdej kondygnacji.                                                          

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku.     

W budynku znajdują się przenośne pętle indukcyjne – w sekretariacie oraz szatni. Istnieje również możliwość korzystania z urządzeń podczas wydarzeń. 

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.                                                                                         

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Ze względu na specyfikę niektórych wydarzeń artystycznych zamiar wejścia  z psem na takie wydarzenie powinien zostać zgłoszony wcześniej.

Przed budynkiem znajdują się dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.  Dojazd do tych miejsc od ulicy 3 Maja i ulicy Matejki.