wybory komunikat

Ze względu na duże zainteresowanie komitetów wyborczych możliwością skorzystania z sali widowiskowej Centrum Kultury Izabelin na spotkania wyborcze, informujemy, że pierwsze losowanie terminów nie odbyło się. Postaramy się zaproponować więcej terminów i losowanie nowej puli terminów odbędzie się we wtorek, 20 lutego o godz. 14.00 w CKI, w sali 124.

Ewentualne pytania pełnomocników komitetów prosimy kierować na adres: sekretariat@centrum.izabelin.pl