szukaj:
www.facebook.com/ugizabelin?v=wallstrona główna | mapa strony | mapa | dojazd | galerie | pogoda | kontakt | cookies |
jesteś w: Wiadomości Inwestycje

Dotacja na budowę przyłączy kanalizacyjnych

Zasady przyznania dotacji z budżetu Gminy Izabelin na budowę przyłączy kanalizacyjnych

Na sesji w dniu 14 maja 2013 r. Rada Gminy Izabelin, w drodze uchwały, określiła zasady przyznawania dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Inwestycją tą jest budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami.  

Gmina pozyskała środki finansowe na realizację Projektu pn. „Ochrona Kampinoskiego Parku Narodowego przez rozbudowę oczyszczalni ścieków Mokre Łąki w Truskawiu wraz z budową kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Gminie Izabelin”, współfinansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (RPO WM). W zakresie tego projektu Gmina realizuje inwestycję pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Hornówku, Izabelinie C i Truskawiu-Helenówku w gminie Izabelin”.

1. O przyznanie dotacji może się ubiegać właściciel nieruchomości leżącej w obszarze objętym rozbudową sieci kanalizacyjnej, realizowanej przez Gminę Izabelin w 2013 roku, w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską. Dotyczy to zarówno osób fizycznych, jak i osób prawnych. 

2. Kwota dotacji będzie określona w umowie zawartej pomiędzy Gminą Izabelin a Wnioskodawcą i będzie uzależniona od kosztów wybudowania konkretnego przyłącza. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Izabelin, dotacja nie może przekroczyć 60,75% kosztów budowy przyłącza, ale nie może być większa niż 1200,00 zł.

3. Jednemu wnioskodawcy może być przyznana tylko jedna dotacja, niezależnie od tego ile zamierza budować on przyłączy, albo ile budynków lub nieruchomości zamierza przyłączyć do kanalizacji.

4. Dotacja przyznawana jest bez względu na to, czy wykonawcą przyłącza będzie przedsiębiorstwo wybrane przez gminę w przetargu, czy też będzie to inny wykonawca, wybrany przez mieszkańca

Szczegółowych informacji dotyczących warunków udzielenia dotacji i jej rozliczenia udzielają pracownicy Referatu Inwestycji Urzędu Gminy Izabelin w pok. 112, 113 (tel. 22 7228951; 22 7228968). Informacje są również zamieszczone poniżej.

Uprzejmie informujemy, że od 1 sierpnia 2013 r. w dni robocze w godz. 16.00-18.00 w kancelarii Urzędu Gminy pełni dyżur specjalista ds. inwestycji, u którego można zasięgnąć informacji o zasadach przyznania dotacji na budowę przyłączy kanalizacyjnych, pobrać druki dokumentów oraz złożyć już wypełnione.    

    

Uchwała Rady Gminy

załączniki:

Szczegółowe informacje o dotacji.doc
Formularz informacyjny deminimis
oswiadczenie o niekorzystaniu z pomocypublicznej.doc
Oświadczenie o przyłaczeniu.doc
Oświadczenie o VAT.doc
wnioske dotacje.doc
wnioske rozliczenie dotacje.doc
oświadczenie

wpis utworzony: 2013-07-17 przez: Administrator
ostatnia zmiana: 2013-08-07 przez: Administrator

http://www.kampinoski-pn.gov.pl/ http://www.mazovia.pl/ http://www.mazowieckie.pl/ http://www.pwz.pl http://kppbabice.policja.waw.pl/ http://pup.blonie.ibip.pl/public/

Copyright Urząd Gminy w Izabelinie. Wszelkie prawa zastrzeżone.